Osseointegratie
behandeling

Osseointegratieprothese

Voor patiënten met een amputatie van arm of been die problemen ervaren bij het dragen van een kokerprothese, kan de prothese ook direct aan het lichaam verankerd worden. De chirurg plaatst een orthopedisch implantaat direct in het bot van de stomp. De prothese kan aan dit implantaat verbonden worden door middel van een kliksysteem. Deze techniek heet osseointegratie, en de prothese wordt dan ook wel klikprothese genoemd. Artsen gebruiken de term osseointegratie prothese of botverankerende prothese. De huidopening waardoor het implantaat naar buiten steekt, wordt stoma genoemd.

Wie komt er in aanmerking voor een osseointegratie (klik)prothese?

U komt in aanmerking indien u twee of meer van de onderstaande stellingen met ja beantwoordt:

 • Ik gebruik mijn beenprothese minder dan 50 uur per week
 • Mijn maximale aaneengesloten loopafstand met beenprothese is minder dan 2 kilometer
 • Mijn beenprothese laat minstens één keer per week los tijdens dagelijkse activiteiten
 • Ik heb door mijn koker regelmatig last van blaren, schaafwonden, drukplekken, ontstekingen
 • Ik heb een verminderd zitcomfort ten gevolgen van de koker
 • Ik heb last van overmatige transpiratie in de koker gedurende de zomer

Wie komen niet in aanmerking voor een osseointegratie (klik)prothese?

 • Mensen die roken
 • Mensen met een BMI groter dan 30 (ernstig overgewicht, obesitas)
 • Mensen met ernstige diabetes mellitus (nierfalen, oogafwijkingen, zenuwaandoening)
 • Mensen met ernstig perifeer vaatlijden
Osseointegratie bij AOFE - scientific research for the best Osseointegration surgery at AOFE Clinics

De osseointegratie behandeling

U kunt aan uw huisarts of medisch specialist een verwijzing vragen voor de osseointegratieprothesebehandeling in de AOFE Clinics te Rozendaal (Arnhem). Tevens wordt u gevraagd door middel van het algemeen inschrijfformulier op deze website zich aan te melden. Zie daarvoor ook op deze website “wie komt in aanmerking voor een osseointegratie(klik)prothese”.

Na uw verwijzing ontvangt u van de AOFE Clinics een vragenformulier met vragen over uw amputatie en uw medische voorgeschiedenis. Dit vragenformulier wordt door het osseointegratieteam beoordeeld en op basis van deze pre-screening wordt bepaald of u mogelijk in aanmerking kan komen voor de osseointegratiebehandeling. U ontvangt hierover bericht en afhankelijk van uw situatie ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek in de AOFE Clinics te Rozendaal (Arnhem). Dit eerste contact wordt uit praktische overwegingen bij voorkeur gedaan via beeldbellen.

De intake vindt plaats op de multidisciplinaire intake poli. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u van de chirurg en revalidatiearts alle informatie over de osseointegratiebehandeling en kunt u kennismaken met een ervaringsdeskundige. De ervaringsdeskundige vertelt over de ervaringen met de osseointegratie(klik)prothese en laat zien hoe de prothese werkt. Voorafgaand aan deze afspraak worden er eventueel röntgenfoto’s gemaakt en zonodig een CT scan. Aan de hand van deze intake wordt in overleg met u besproken of u in aanmerking kan komen voor de operatie en worden er vervolg afspraken gemaakt om uw behandeling te realiseren.

Download protocol CT scan

Download Radiologisch onderzoek

Zodra er besloten is dat u bij ons behandeld kunt worden, krijgt u een afspraak bij de anesthesioloog voor pre-operatieve screening (POS). Bij AOFE Clinics kunt u alleen behandeld worden mits uw medische voorgeschiedenis dat toelaat. U kunt met de anesthesioloog uw voorkeur bespreken voor algehele narcose of een ruggenprik. Informatie ter voorbereiding op de operatie zal u worden toegezonden.

Bij ontslag uit de kliniek krijgt u een connector die door de chirurg is voorgeschreven en vervolgens door de prothesemaker zal worden gemonteerd. Tijdens de herstelfase na de operatie heeft uw prothesemaker de gelegenheid uw prothese aan te passen. Zorg er daarvoor voor dat de prothese tijdig bij de prothesemaker ligt. Op deze manier kunt u tijdig starten met de revalidatie.

Wij adviseren u altijd een connector te gebruiken die gecertificeerd is voor het betreffende implantaten systeem. Mocht het om een of andere reden niet lukken met uw eigen instrumentmaker/prothesemaker, AOFE Clinics werkt samen met MRC-Aardenburg. Zij kunnen u verder helpen.

Op de dag van de operatie meldt u zich op het afgesproken tijdstip aan de receptie van de AOFE Clinics. Omdat u na de operatie een aantal weken geen prothese kunt dragen, vragen wij u een rolstoel of krukken mee te nemen. Gedurende de operatie staat u continu onder toezicht van het operatieteam.

Het operatieteam bestaat uit de (orthopedisch) chirurg, anesthesioloog, operatieassistenten en anesthesiemedewerkers. Tijdens de operatie wordt er een implantaat in het bot van uw stomp aangebracht en wordt de stomp weer gesloten over de adapter die via het stoma naar buiten steekt. In sommige gevallen moet het bot van de stomp iets ingekort worden en soms wordt overtollige huid, onderhuids vet en spieren verwijderd.

Na de operatie verblijft u kort op de uitslaapkamer totdat u volledig bij bewustzijn bent en wordt u naar de verpleegafdeling gebracht.

De AOFE Clinics maakt gebruik van het Nederlandse OTN Implants osseointegratiesysteem. Dit systeem bestaat uit een pressfit titanium implantaat, een titanium adapter die door de huid in het implantaat wordt aangebracht en een connector waarmee de adapter met de prothese verbonden wordt. Het titanium implantaat dat in het bot van de stomp wordt aangebracht, heeft een ruw oppervlak voor een maximale osseointegratie capaciteit. De exacte afmetingen van het implantaat wordt door de chirurg gekozen op basis van de anatomie van het stompbot. Bij mensen met een korte boven- of onderbeen stomp worden de implantaten meestal op maat gemaakt op basis van een CT scan van het bot.

Zodra u volledig wakker bent gaat u terug naar de verpleegafdeling om verder van de operatie te herstellen. U kunt op onze locatie maximaal een nacht blijven. Op deze afdeling werken artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en administratieve medewerkers. Zij zorgen voor een optimaal verblijf. Uw (orthopedisch) chirurg houdt intensief contact met het behandelteam van de verpleegafdeling en zal u direct na de operatie ook bezoeken.

Voor u met ontslag gaat wordt er een controle röntgenfoto gemaakt en ontvangt u een afspraak voor de revalidatie. De hechtingen mogen na twee tot drie weken op onze polikliniek of door uw huisarts worden verwijderd.

De eerste fase van de revalidatie vindt plaats in het revalidatiecentrum MRC te Doorn (zie “Revalidatie” op deze website). Deze start 3-6 weken na de operatie afhankelijk van botkwaliteit en ingroei. Het kan voorkomen dat geadviseerd wordt later te starten met de revalidatie, dan voorafgaand aan de operatie met u besproken is. Dit zal individueel met u worden afgestemd.

Hoe verloopt de operatie?

In onderstaande animatie ziet u een osseointegratie operatie na bovenbeen amputatie.

Voordelen en risico's

 • Betere controle over de prothese en meer stabiliteit (veiligheid)
 • Draagtijd van de prothese neemt aanzienlijk toe
 • Lopen kost minder energie
 • “Prothesegevoel” (beter contact met de grond)
 • Prothese past altijd
 • Beter zitcomfort
 • Prothese laat niet los tijdens zitten/lopen/fietsen
 • Prothese is makkelijk aan en uit te doen
 • Geen transpiratieproblemen in zomer
 • Staand douchen
 • Stoma moet 2 maal daags schoongemaakt worden
 • Geen contactsporten, hardlopen, skiën
 • Kans op irritaties en infecties aan/in het stoma
hans
"

Ik ben heel blij dat ik deze ingreep heb laten doen

Lees Hans’s verhaal
Veronique
"

Osseointegratie heeft mijn vrijheid teruggegeven

Lees Veronique’s verhaal
Dicky de Best ervaringsdeskundige

Heeft u vragen of
wilt u zich direct
aanmelden?

U kunt zich direct inschrijven voor een intakegesprek. Heeft u echter toch nog vragen? Kijk dan tussen de veelgestelde vragen of stel uw vraag aan een van onze specialisten.