We welcome you at the amputee and prosthetic center of AFOCE amputee clinic

Van lichamelijke beperking naar grenzeloze vrijheid

Welkom bij AOFE Clinics
De AOFE Clinics is een gespecialiseerde kliniek voor amputatiechirurgie en osseointegratie (klik)prothese behandeling voor mensen met een arm- of beenamputatie.

 

Wie zijn de mensen
van AOFE Clinics?

AOFE Clinics levert verantwoorde medisch specialistische zorg (multidisciplinair) voor mensen met een amputatie in de vorm van chirurgische stomp reconstructie en osseointegratie (klik)prothese en tevens voor mensen met chronische (zenuw-) pijnklachten aan de stomp.

Onder verantwoorde zorg wordt in dit verband verstaan cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg van goede kwaliteit in de breedste zin van het woord die geleverd wordt via transparante bedrijfsvoering.

AOFE Clinics werkt hierin samen met het Radboudumc te Nijmegen, het Militair Revalidatie Centrum Aardenburg in Doorn en de internationale patiëntenvereniging AOFE.

De kliniek is opgericht door orthopedisch traumachirurg dr. Jan Paul Frolke
(BIG nummer 79021015001), revalidatieartsen dr. Henk van de Meent
(BIG nummer 19022706501) en dr. Fred van de Meer
(BIG nummer 19043843601) en Luc Knap
(BIG nummer 19008106930), managing director AOFE Clinics.

Genoemde artsen hebben geavanceerde amputatiechirurgie en revalidatie in Nederland geïntroduceerd en verder ontwikkeld. In 2009 hebben zij de eerste osseointegratie behandeling uitgevoerd.

De AOFE Clinics is opgericht om te kunnen voldoen aan de (inter)nationale grote vraag naar osseointegratieprothese behandeling. De AOFE Clinics richt zich volledig op dit zorgsegment met als streven om de beste en meest innovatieve zorg te leveren aan mensen met een arm- of beenamputatie. Daarnaast biedt de AOFE Clinics de mogelijkheid om zich verder te specialiseren en amputatie- en prothesetechnologie verder te ontwikkelen. De chirurgie en revalidatie in de AOFE Clinics gebeurt altijd in een multidisciplinaire team bestaande uit een (orthopedisch) chirurg, revalidatiearts, fysiotherapeut en een ervaringsdeskundige.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met Dicky de Best, ervaringsdeskundige/casemanager AOFE Clinics.

Email: d.debest@aofeclinics.nl

 

dr. Jan Paul Surgeon osseointegration

dr. Jan Paul Frölke

(Orthopedisch) Traumachirurg

Dr. Robin Atallah Orthopedic surgeon (in training), Fellow

dr. Robin Atallah

Orthopedisch chirurg
(in opleiding), Fellow

drs. Fred v/d Meer Rehabilitation doctor for osseointegration

drs. Fred v.d Meer

Consultant Revalidatiearts

Dicky de best prosthetic expert at AOFE

Dicky de Best

Ervaringsdeskundige/casemanager

Luc Knap case manager at AOFE clinics for amputee

Luc Knap

Directeur

"

Missie

Het aanbieden van patiëntgerichte - en innovatieve amputatie behandeling aan patiënten met een extremiteitsamputatie met als doel het verbeteren van mobiliteit en kwaliteit van leven.

"

Visie

We bieden een warm verblijf door aandacht te hebben voor het individu met een hoge mate van kwaliteitsbewustzijn voor onze patiënt en onze omgeving.

Hoe gaan we dat doen

AOFE Clinics hanteert het Good Governance principe en zal zich inzetten voor het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). We vinden het belangrijk om binnen onze oganisatie gebruik te maken van ervaringsdeskundigen.

Onze expertise is Osseointegratiebehandeling, Stomprevisie en Targeted Muscle Reinnervation (TMR)

Osseointegratiebehandeling wordt in een Zorg op Maat (ZoM) programma aangeboden door een multidisciplinair team van artsen, paramedici en een ervaringsdeskundige.

Het As you Wish programma biedt de mogelijkheid om een klantgerichte servicepakket aan te bieden.

Onderzoeksprotocollen

Voordat u naar AOFE Clinics gaat wordt u gevraagd om een CT scan en Radiologisch onderzoek te laten uitvoeren. Deze onderzoeken dienen op een cd-rom gezet te worden.

U kunt de uitslag van het onderzoek meenemen naar uw eerste poliklinische consult.

Werken bij AOFE Clinics

AOFE Clinics zoekt ervaringsdeskundigen die als vrijwilliger willen werken voor de cliëntenraad en klachtencommissie. U kunt contact opnemen met:

Luc Knap
Managing director AOFE clinics
l.knap@aofeclinics.nl

Dicky de Best ervaringsdeskundige

Heeft u vragen of
wilt u zich direct
aanmelden?

U kunt zich direct inschrijven voor een intakegesprek. Heeft u echter toch nog vragen? Kijk dan tussen de veelgestelde vragen of stel uw vraag aan een van onze specialisten.