Cliëntenraad

Wat doet de cliëntenraad?
De belangrijkste taak van de cliëntenraad is om de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van AOFE Clinics te behartigen. De cliëntenraad adviseert Raad van Bestuur over verbetering van de invulling, uitvoering van kwaliteit van zorg. De cliëntenraad komt minimaal 2x per jaar bijeen.

Om de belangen van patiënten te kunnen behartigen heeft de cliëntenraad recht op informatie en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur. Er vindt dan ook regelmatig overleg plaats tussen de cliëntenraad en Raad van Bestuur. Daarnaast heeft de cliëntenraad 1x per jaar overleg met de Raad van Toezicht.

De cliëntenraad legt verantwoording af middels het jaarverslag. Dit jaarverslag wordt aangeboden aan de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

U kunt uw vragen stellen via email: clientenraad@aofeclinics.nl of via onderstaand formulier.

 

Dicky de Best ervaringsdeskundige

Heeft u vragen of
wilt u zich direct
aanmelden?

U kunt zich direct inschrijven voor een intakegesprek. Heeft u echter toch nog vragen? Kijk dan tussen de veelgestelde vragen of stel uw vraag aan een van onze specialisten.