Vergoedingen

Vergoedingen door verzekeraars bij primaire amputatie

Aanmelding

Indien u geïnteresseerd bent in onze behandeling kunt u zich door middel van een verwijzing (huisarts en of medisch specialist) aanmelden via de website van AOFE Clinics. U meldt zich aan door middel van het invullen van een vragenlijst.

Uw zorgverzekeraar kan u helpen ten aanzien van de vergoeding. Indien AOFE Clinics geen contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar dan kunt u op onze website de passantentarieven vinden. In uw polisvoorwaarden heeft uw zorgverzekeraar eventueel aangegeven hoeveel er vergoed wordt bij niet gecontracteerde zorg. Indien u dit niet in uw polisvoorwaarden kan vinden dan adviseren wij u om met uw zorgverzekeraar contact op te nemen.

Hoe komt een zorgnota tot stand?

Wie naar het ziekenhuis gaat krijgt zorg: van onderzoek door de arts tot een röntgenfoto. Maar het ziekenhuis rekent deze niet apart af. Zij komen in één pakketje aan zorg, een zogenaamd DBC-zorgproduct, op de rekening. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie en bestaat dus uit alle activiteiten van een ziekenhuis en medisch specialist die het gevolg zijn van een bepaalde zorgvraag. Diagnose en behandeling leiden samen tot één prijs die het ziekenhuis in rekening brengt. Dit wordt vastgelegd in één administratieve code.

Vergoeding, No-show tarief en Tarievenlijsten

  • Omdat AOFE Clinics geen contract heeft met een zorgverzekeraar betaalt u voordat de behandeling plaatsvindt de factuur direct aan ons. U kunt daarna deze factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. AOFE Clinics adviseert u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voordat u bij ons in behandeling komt. Zij kunnen u meer vertellen over de vergoeding. AOFE Clinics kan voor u een brief maken waarin gevraagd wordt om de kosten te vergoeden.
  • Als u niet op uw afspraak verschijnt, zonder dit 24 uur van te voren door te geven, worden de kosten voor het consult aan u doorberekend.
  • Voor elke behandeling hebben wij een tarief vastgesteld. Onze behandelingen staan vermeld in de Passantentarieven.

Verwijsbrief

Uw huisarts (of revalidatiearts ) speelt een belangrijke rol in het behandelproces, want om de zorg die onder het basispakket valt vergoed te krijgen, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of revalidatiearts nodig. Wij vragen eigenlijk altijd deze brief naar ons te mailen of mee te nemen bij uw eerste afspraak. Mocht deze verwijsbrief bij uw eerste bezoek namelijk niet aanwezig zijn, dan kunnen we de behandeling niet als vergoede zorg verrichten. De zorg kan dan alleen plaatsvinden als zogenaamde niet-vergoede zorg.

Onderzoeksprotocollen

Voordat u naar AOFE Clinics gaat wordt u gevraagd om een CT scan en Radiologisch onderzoek te laten uitvoeren. Deze onderzoeken dienen op
een cd-rom gezet te worden.

U kunt de uitslag van het onderzoek meenemen naar uw eerste poliklinische consult.

Download hier
meer informatie

Dicky de Best ervaringsdeskundige

Heeft u vragen of
wilt u zich direct
aanmelden?

U kunt zich direct inschrijven voor een intakegesprek. Heeft u echter toch nog vragen? Kijk dan tussen de veelgestelde vragen of stel uw vraag aan een van onze specialisten.