Het chirurgisch team

Osseointegration surgery from leading prosthetic surgeon Dr. Jan Paul of AOFE

Dr. Jan Paul Frölke

Dr. Jan Paul Frölke (1960-BIG nummer 79021015001) studeerde geneeskunde aan de Rijks Universiteit Utrecht, Harvard University Boston en de UCSF in
San Francisco. Na zijn afstuderen is hij opgeleid in UMC Utrecht,VU Medisch Centrum en Charité Berlijn tot (orthopedisch) traumachirurg en klinisch epidemioloog en promoveerde in 2001. Sinds 2001 werkt hij als (orthopedisch) traumachirurg in het Radboudumc te Nijmegen. De implantatie van osseointegratieprothesen wordt sinds 2009 door hem uitgevoerd in het Radboudumc en sinds 2021 in AOFE Clinics te Rozendaal (Arnhem).

Dr. Jan Paul Frölke is wereldwijd een van de vier pioniers die de revolutionaire osseointegratie prothesetechnologie heeft ontwikkeld. Sinds 2009 heeft hij honderden mensen uit diverse landen, met een arm- of beenamputatie, succesvol geholpen om mobiliteit en kwaliteit van leven te verbeteren. Hij heeft in meerdere klinieken een professioneel multi-disciplinair team opgebouwd met revalidatieartsen, prothesemakers, fysio- en ergotherapeuten en hij heeft een (inter)nationaal netwerk met osseointegratie klinieken in onder andere Rotterdam, Sydney en Berlijn. In 2017 verwierf hij met zijn team een Europese subsidie om een nieuw intuitief aangestuurd osseointegratie-robotbeen te ontwikkelen.

De osseointegratieprothesepioniers van L naar R: dr. Frölke (NL), dr. Aschoff (D), dr. Al Muderis (Au), dr. Branemark (S)

De osseointegratieprothesepioniers van L naar R: dr. Jan Paul Frölke (NL), dr. Horst Aschoff (D), dr. Munjed Al Muderis (Au), dr. Rickard Brånemark (S)

Dr. Robin Atallah

Dr. Robin Atallah

Dr. Robin Atallah (1993-BIG nummer 99921962601) studeerde geneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij raakte in zijn laatste jaar betrokken bij het onderzoek naar de osseointegratie/botverankerde prothese behandeling onder begeleiding van Dr. Frölke en ging hiervoor meermaals naar Sydney, Australië om samen te werken aan internationaal onderzoek met andere osseointegratie pioniers. Dit resulteerde in een promotie traject naar de veiligheidsaspecten en complicaties van osseointegratie bij de behandeling van patiënten met een amputatie wat in 2023 succesvol in het openbaar werd verdedigd aan de Radboud Universiteit. In 2017 begon hij aan de opleiding tot orthopedisch chirurg in de regio Oost (Radboud, Sint Maartenskliniek, Rijnstate), waarvan hij zich in de afrondende fase bevindt. Sinds 2022 is hij betrokken bij de AOFE Clinics, met de ambitie patiënten te helpen in hun mobiliteit, en de behandeling middels osseointegratie verder te ontwikkelen en op de kaart te zetten.

Dicky de Best ervaringsdeskundige

Heeft u vragen of
wilt u zich direct
aanmelden?

U kunt zich direct inschrijven voor een intakegesprek. Heeft u echter toch nog vragen? Kijk dan tussen de veelgestelde vragen of stel uw vraag aan een van onze specialisten.