Informatie voor verwijzers

U komt in aanmerking voor een osseointegratie (klik)prothese: indien minstens 2 van onderstaande stellingen bevestigend zijn beantwoord.

 1. prothesegebruik: minder dan 50 uur per week
 2. maximale aaneengesloten loopafstand met prothese: minder dan 2 kilometer
 3. minstens een keer per week loslaten van prothese tijdens dagelijkse activiteiten
 4. blaren, schaafwonden, drukplekken, ontstekingen ten gevolge van de koker
 5. verminderd zitcomfort
 6. overmatige transpiratie in de koker in de zomer

Contra-indicaties

 1. roken
 2. BMI >30
 3. ernstige diabetes mellitus (met multi orgaanfalen)
 4. ernstig chronisch perifeer vaatlijden in de benen

In de verwijzing minstens vermelden:

 1. gegevens patiënt: naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, huisarts
 2. datum van amputatie, niveau en oorzaak van amputatie
 3. wanneer beschikbaar: röntgenfoto’s, ct scans, vaatonderzoeken en daglichtfoto’s/video’s van stomp

Uw verwijzing kunt u sturen naar mail@aofeclinics.nl.

Waarom een verwijsbrief?

De zorgverzekeraars stellen steeds strengere eisen aan de vergoeding van medisch specialistische zorg. In artikel 14 van de Zorgverzekeringswet is geregeld dat een behandeling alleen kan plaatsvinden als u een verwijzing hebt van de huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist of andere door uw zorgverzekeraar geaccepteerde verwijzer. Heeft u geen geldige verwijzing, dan vergoedt de zorgverzekeraar de behandeling niet. De overheid wil hiermee voorkomen dat mensen onnodig gebruik maken van (duurdere) medisch specialistische zorg. Door deze regelgeving zal de kliniek alleen een afspraak voor u inplannen als u in het bezit bent van een geldige verwijzing.

Aan welke voorwaarden dient de verwijsbrief te voldoen?

De verwijsbrief dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:

 • Gegevens van de patiënt (NAW-gegevens en geboortedatum);
 • Gegevens van de verwijzer (Naam, functie en AGB-code);
 • Beschrijving van de klacht waarvoor u bent verwezen;
 • Datering (Let op: de datum van de verwijsbrief moet liggen vóór of op de dag van uw eerste consult anders is de verwijsbrief niet geldig).

Verwijzing vergeten?

Indien u per abuis de verwijsbrief bent vergeten mee te nemen, kunt u deze voorafgaande aan het eerste consult nog per fax laten opvragen. Indien u geen geldige verwijsbrief heeft kan het consult bij onze specialisten niet plaatsvinden. U zult een nieuwe afspraak moeten inplannen.

Nieuwe verwijzing?

Bestaande zorgvraag

Voor vervolgafspraken heeft u niet steeds een nieuwe verwijzing nodig. Geeft de arts aan dat u indien nodig weer contact op kunt nemen, dan heeft u geen nieuwe verwijsbrief nodig zolang de afspraak:

 • voor dezelfde klachten is;
 • gemaakt wordt binnen 365 dagen na de laatste afspraak. Als de specialist aangeeft dat u bent uitbehandeld voor een klacht en een vergelijkbare klacht komt weer terug, dan moet u opnieuw met uw huisarts bespreken of u verwezen kunt worden.

Nieuwe zorgvraag

De specialist die u behandelt kan u niet zonder meer helpen voor een andere zorgvraag (nieuwe klacht). U heeft daarvoor altijd een nieuwe geldige verwijzing nodig. Het is mogelijk dat het niet duidelijk is of u opnieuw naar de huisarts moet gaan voor een verwijzing. In dat geval kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn altijd bereid om u hierbij te helpen.

Second opinion?

Wanneer u onder behandeling bent bij een andere specialist, maar graag de mening wilt van één van de specialisten van AOFE Clinics, dan moet uw behandelend arts of huisarts u een verwijsbrief geven (let wel, dit is geen verwijsbrief voor een eventuele behandeling, enkel voor een second opinion).

Meer informatie

Wij hebben u hierboven informatie gegeven over het belang van de verwijsbrief. Mocht u na het lezen nog vragen hebben dan verzoeken wij u telefonisch of via e-mail contact met ons op te nemen. Kijk voor aanvullende informatie op onze website: www.aofeclinics.nl .

Wij zijn u graag van dienst!

Indien u een patiënt wilt verwijzen naar AOFE Clinics dan kunt u daarvoor onderstaand verwijsformulier invullen.

Dicky de Best ervaringsdeskundige

Heeft u vragen of
wilt u zich direct
aanmelden?

U kunt zich direct inschrijven voor een intakegesprek. Heeft u echter toch nog vragen? Kijk dan tussen de veelgestelde vragen of stel uw vraag aan een van onze specialisten.