De osseointegratie behandeling

Verwijzing

U kunt aan uw huisarts of medisch specialist een verwijzing vragen voor de osseointegratieprothesebehandeling in de AOFE Clinics te Utrecht. Tevens wordt u gevraagd door middel van het algemeen inschrijfformulier op deze website zich aan te melden. Zie daarvoor ook op deze website "wie komt in aanmerking voor een osseointegratie(klik)prothese".

Pre-screening

Na uw verwijzing ontvangt u van de AOFE Clinics een vragenformulier met vragen over uw amputatie en uw medische voorgeschiedenis. Dit vragenformulier wordt door het osseointegratieteam beoordeeld en op basis van deze pre-screening wordt bepaald of u mogelijk in aanmerking kan komen voor de osseointegratiebehandeling. U ontvangt hierover bericht en afhankelijk van uw situatie ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek in de AOFE Clinics te Utrecht. Dit eerste contact wordt uit praktische overwegingen bij voorkeur gedaan via beeldbellen.

Intake

De intake vindt plaats op de multidisciplinaire intake poli. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u van de chirurg en revalidatiearts alle informatie over de osseointegratiebehandeling en kunt u kennismaken met een ervaringsdeskundige. De ervaringsdeskundige vertelt over de ervaringen met de osseointegratie(klik)prothese en laat zien hoe de prothese werkt. Voorafgaand aan deze afspraak worden er eventueel röntgenfoto's gemaakt en zonodig een CT scan. Aan de hand van deze intake wordt in overleg met u besproken of u in aanmerking kan komen voor de operatie en worden er vervolg afspraken gemaakt om uw behandeling te realiseren.

Anesthesie

Zodra er besloten is dat u bij ons behandeld kunt worden, krijgt  u een afspraak bij de anesthesioloog voor pre-operatieve screening (POS). Bij AOFE Clinics kunt u alleen behandeld worden mits uw medische voorgeschiedenis dat toelaat. U kunt met de anesthesioloog uw voorkeur bespreken voor algehele narcose of een ruggenprik. Informatie ter voorbereiding op de operatie zal u worden toegezonden.

Prothese

U dient voorafgaand aan de operatie een afspraak te maken met uw prothesemaker. De prothesemaker doet de aanvraag voor de connector. Is de connector ontvangen, dan maakt de prothesemaker met u een afspraak om de prothese om te bouwen tot een osseointegratieprothese. Op deze manier kunt u tijdig starten met de revalidatie. 

Wij adviseren wel om de connector bij dezelfde fabrikant als het implantaat te bestellen. Zij hebben onderzoek gedaan naar de krachten van de verschillende koppelstukken ten opzichten van het implantaat.

Mocht het om een of andere reden niet lukken met uw eigen instumentmaker/prothesemaker, AOFE Clinics werkt samen met MRC-Aardenburg. Zij kunnen u verder helpen. 

De operatie

Op de dag van de operatie meldt u zich op het afgesproken tijdstip aan de receptie van de AOFE Clinics bij Annatommie Medisch Centrum te Utrecht. Omdat u na de operatie een aantal weken geen prothese kunt dragen, vragen wij u een rolstoel of krukken mee te nemen.  Gedurende de operatie staat u continue onder toezicht van het operatieteam. Het operatieteam bestaat uit de (orthopedisch) chirurg, anesthesioloog, operatieassistenten en anesthesiemedewerkers. Tijdens de operatie wordt er een metalen implantaat in het bot van uw stomp aangebracht en wordt de stomp weer gesloten over de adapter die via het stoma naar buiten steekt. In sommige gevallen moet het bot van de stomp iets ingekort worden en soms wordt overtollige huid, onderhuids vet en spieren verwijderd. Na de operatie verblijft u kort op de uitslaapkamer totdat u volledig bij bewustzijn bent.

Het osseointegratieprothesesysteem

De AOFE Clinics maakt gebruik van het Nederlandse OTN Implants osseointegratiesysteem. Dit systeem bestaat uit een ongecementeerd pressfit titanium implantaat, een titanium adapter die door de huid in het implantaat wordt aangebracht en een connector waarmee de adapter met de externe prothese verbonden wordt. Het titanium implantaat dat in het bot van de stomp wordt aangebracht, heeft een ruw oppervlak voor een maximale osseointegratie capaciteit. De exacte afmetingen van het implantaat wordt door de chirurg gekozen op basis van de anatomie van het stompbot. Bij mensen met een extreem korte boven- of onderbeen stomp worden de implantaten soms op maat gemaakt op basis van een CT scan van het bot. 

Opnameduur na de operatie

Zodra u volledig wakker bent gaat u terug naar de verpleegafdeling om verder van de operatie te herstellen. U kunt op onze locatie bij Annatommie Utrecht maximaal twee nachten blijven. Op deze afdeling werken artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en administratieve medewerkers. Zij zorgen voor een optimaal verblijf. Uw (orthopedisch) chirurg houdt intensief contact met het behandelteam van de verpleegafdeling en zal u direct na de operatie ook bezoeken. Voor u met ontslag gaat wordt er een controle röntgenfoto gemaakt en ontvangt u een afspraak voor de revalidatie. De hechtingen mogen na twee tot drie weken op onze polikliniek of door uw huisarts worden verwijderd. 

Start revalidatie

De eerste fase van de revalidatie vindt plaats in het revalidatiecentrum MRC te Doorn (zie "Revalidatie" op deze website). Deze start 3-6 weken na de operatie afhankelijk van botkwaliteit en ingroei. Het kan voorkomen dat geadviseerd wordt later te starten met de revalidatie, dan voorafgaand aan de operatie met u besproken is. Dit zal individueel met u worden afgestemd.