Passantentarieven

kwaliteit en veiligheid bij AOFE

De passantenprijslijst

De prijzen in de passantenprijslijst zijn met zorg tot stand gekomen. Voor eventuele fouten in de gepubliceerde lijst kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Mochten landelijke of interne ontwikkelingen aanleiding geven tot het aanpassen van deze prijslijst, dan behoud AOFE clinics zich het recht voor om dit te doen. Wanneer er prijsverschil is tussen het moment van opvragen van de prijs en de start van de behandeling ( de eerste afspraak in AOFE clinics), dan is de prijs bij start van de behandeling altijd van toepassing.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw polisvoorwaarden er op na te slaan indien uw zorgverzekeraar geen contract met ons heeft afgesloten. In de passantentarievenlijst staan de diagnose nummers inclusief tarieven. Indien u wenst deel te nemen aan het Ash You Wish programma dan kan AOFE clinics hiervoor een offerte uitbrengen.

Vergoeding, No-show tarief en Tarievenlijsten

  • Omdat AOFE clinics geen contract heeft met een zorgverzekeraar betaalt u voordat de behandeling plaatsvindt de factuur direct aan ons. U kunt daarna deze factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. AOFE clinics adviseert u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voordat u bij ons in behandeling komt. Zij kunnen u meer vertellen over de vergoeding. AOFE clinics kan voor u een brief maken waarin gevraagd wordt om de kosten te vergoeden.
  • Als u niet op uw afspraak verschijnt, zonder dit 24 uur van te voren door te geven, worden de kosten voor het consult aan u doorberekend.
  • Voor elke behandeling hebben wij een tarief vastgesteld. Onze behandelingen staan vermeld in de Passantentarieven.

Verwijsbrief

Uw huisarts (of revalidatiearts ) speelt een belangrijke rol in het behandelproces, want om de zorg die onder het basispakket valt vergoed te krijgen, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of revalidatiearts nodig. Wij vragen eigenlijk altijd deze brief naar ons te mailen of mee te nemen bij uw eerste afspraak. Mocht deze verwijsbrief bij uw eerste bezoek namelijk niet aanwezig zijn, dan kunnen we de behandeling niet als vergoede zorg verrichten. De zorg kan dan alleen plaatsvinden als zogenaamde niet-vergoede zorg.

Download hier
meer informatie

Dicky de Best ervaringsdeskundige

Heeft u vragen of
wilt u zich direct
aanmelden?

U kunt zich direct inschrijven voor een intakegesprek. Heeft u echter toch nog vragen? Kijk dan tussen de veelgestelde vragen of stel uw vraag aan een van onze specialisten.