Indicatie criteria

 

Wie komt er in aanmerking voor een osseointegratie (klik-)prothese?

U komt in aanmerking indien u twee of meer van de onderstaande stellingen met  ja beantwoordt:

  • Ik gebruik mijn beenprothese minder dan 50 uur per week
  • Mijn maximale aaneengesloten loopafstand met beenprothese is minder dan 2 kilometer
  • Mijn beenprothese laat minstens één keer per week los tijdens dagelijkse activiteiten
  • Ik heb door mijn koker regelmatig last van blaren, schaafwonden, drukplekken, ontstekingen
  • Ik heb een verminderd zitcomfort ten gevolgen van de koker
  • Ik heb last van overmatige transpiratie in de koker gedurende de zomer

Wie komen niet in aanmerking voor een osseointegratie (klik-)prothese?

  • Mensen die roken
  • Mensen met een BMI groter dan 30 (ernstig overgewicht, obesitas) 
  • Mensen met ernstige diabetes mellitus (nierfalen, oogafwijkingen, zenuwaandoening)
  • Mensen met ernstig perifeer vaatlijden

Vragenlijsten QTFA/AQLP