Passantentarieven

De prijzen in de passantenprijslijst zijn met zorg tot stand gekomen. Voor eventuele fouten in de gepubliceerde lijst kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Mochten landelijke of interne ontwikkelingen aanleiding geven tot het aanpassen van deze prijslijst, dan behoud AOFE clinics zich het recht voor om dit te doen. Wanneer er prijsverschil is tussen het moment van opvragen van de prijs en de start van de behandeling ( de eerste afspraak in AOFE clinics), dan is de prijs bij start van de behandeling altijd van toepassing.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw polisvoorwaarden er op na te slaan indien uw zorgverzekeraar geen contract met ons heeft afgesloten. In de passantentarievenlijst staan de diagnose nummers inclusief tarieven. Indien u wenst deel te nemen aan het Ash You Wish programma dan kan AOFE clinics hiervoor een offerte uitbrengen. 

   
Passantentarieven download hier