Nieuw meerjarig contract Militair Revalidatiecentrum

Dat deze ondertekening plaatsvond terwijl meerdere zwaargewonde slachtoffers van de oorlog in Oekraïne op dat moment ter plaatse klinisch gerevalideerd werden was een indrukwekkende constatering. Het toonde de urgentie van de samenwerking omdat het vaak om mensen gaat die een traumatische arm- of beenamputatie hebben.

 

Het MRC in Doorn is een kleinschalig maar uiterst professioneel revalidatiecentrum waar de individu volledig tot zijn recht komt en de faciliteiten het beste zijn van Nederland. De uitzonderlijke geschiedenis van het MRC en de bosrijke omgeving in Doorn bieden een optimale omgeving voor revalidatie. Met de orthopedisch technologen onder hetzelfde dak biedt dit optimale zorg voor de patiënt met een arm- of beenamputatie.

 

De AOFE Clinics heeft kwaliteit van patiëntenzorg als hoogste doel en is dan ook blij en trots dat we deze samenwerking hebben bestendigd met dit meerjarig contract. Een dergelijk contract van een ‘burger’ zorginstelling met een militaire partner is niet iets vanzelfsprekends. Immers in een militaire organisatie worden veel patiënten en dossiers vertrouwelijk behandeld en de faciliteiten die geboden worden bij MRC Doorn zijn vanzelfsprekend van het allerhoogste niveau. Dat we dan ook samen de verantwoordelijkheid dragen voor de zorg van onze amputatie patiënten geeft blijk van een diep vertrouwen in onze kliniek. We zijn daar erg trots op en zullen de komende jaren opnieuw laten zien dat dit vertrouwen bij ons in goede handen is.

  3 juni, 2024

  VIDEO item Doe Maar Duurzaam

  AOFE Clinics item Doe Maar Duurzaam S18E22; Zorg

  ...
  Lees verder ➔

  22 mei, 2024

  OT world internationale congress in Leipzig

  Aanwezig bij het OT world congress in Leipzig.

  Lees verder ➔