Wie zijn wij?

De AOFE Clinics is een gespecialiseerde kliniek voor amputatiechirurgie en osseointegratie (klik-) prothese behandeling voor mensen met een arm- of beenamputatie.

AOFE clinics levert verantwoorde medisch specialistische zorg ( multidisciplinair) voor mensen met een amputatie in de vorm van chirurgische stomp reconstructie en osseointegratie (klik-) prothese en tevens voor mensen met chronische (zenuw-) pijnklachten aan de stomp.    

Onder verantwoorde zorg wordt in dit verband verstaan cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg van goede kwaliteit in de breedste zin van het woord die geleverd wordt via transparante bedrijfsvoering.

AOFE clinics werkt hierin samen met het Radboudumc te Nijmegen, het Militair Revalidatie Centrum Aardenburg in Doorn, het Annatommie Medisch Centrum in Utrecht en de internationale patiëntenvereniging AOFE. 

De kliniek is opgericht door orthopedisch traumachirurg dr. Frölke (big nr. 79021015001), revalidatieartsen dr. van de Meent (big nr.19022706501) en dr. van de Meer (big nr. 19043843601)en Luc Knap (big nr. 19008106930), managing director AOFE clinics. Genoemde  artsen hebben geavanceerde amputatiechirurgie en revalidatie in Nederland ingevoerd en doorontwikkeld. In 2009 hebben zij de osseointegratie(klik)prothese in Nederland geintroduceerd. De AOFE Clinics is opgericht om te kunnen voldoen aan de (inter)nationale grote vraag naar osseointegratieprothesebehandeling. De AOFE Clinics richt zich volledig op dit zorgsegment met als streven om de beste en meest innovatieve zorg te leveren aan mensen met een arm- of beenamputatie. Daarnaast biedt de AOFE Clinics de mogelijkheid om zich verder te specialiseren en amputatie- en prothesetechnologie verder te ontwikkelen. De chirurgie en revalidatie in de AOFE Clinics gebeurt altijd in een multidisciplinaire team bestaande uit een (orthopedisch) chirurg, revalidatiearts, fysiotherapeut en een ervaringsdeskundige.