Organisatie

Managing director :   dhr. Luc Knap
Raad van Toezicht :    dhr. Hans v.d. Ven, voorzitter Raad van Toezicht.
  :   dhr. Robert v.d. Tol, lid Raad van Toezicht.
Cliëntenraad :   dhr. Barry van Boekel
Ervaringsdeskundige :   mw.. Dicky de Best