Missie en Visie

Missie: 

Het aanbieden van patiëntgerichte - en innovatieve amputatiebehandeling aan patiënten met een extremiteitsamputatie met als doel het verbeteren van mobiliteit en kwaliteit van leven.

Visie:

We bieden een warm verblijf door aandacht te hebben voor het individu met een hoge mate van kwaliteitsbewustzijn voor onze patiënt en onze omgeving.

Hoe gaan we dat doen:

AOFE clinics hanteert het Good Governance principe en zal zich inzetten voor het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). We vinden het belangrijk om binnen onze oganisatie gebruik te maken van ervaringsdeskundigen.

Onze expertise is Osseointegratiebehandeling, Stomprevisie en  Targeted Muscle Reinnervation (TMR)

Osseointegratiebehandeling wordt in een Zorg op Maat (ZoM) programma aangeboden door een multidisciplinair team van artsen, paramedici en een ervaringsdeskundige.

Het As you Wish programma biedt de mogelijkheid om een klantgerichte servicepakket aan te bieden.