Informed consent

AOFE Clinics wil graag dat patienten goed geinformeerd zijn over de osseointegratiebehandeling. Informatie hierover zal worden gedeeld door middel van het informed consent. Hier staat beschreven wat de behandeling inhoudt en wat mogelijke de consequenties kunnen zijn. 

Via onderstaande link kunt u het informed consent lezen. 

 

Informed Consent AOFE clinics Osseointegratiebehandeling.