Informed consent

AOFE Clinics wil graag dat patienten goed geinformeerd zijn over osseointegratiebehandeling. Informatie hierover zal wordewn gedeeld door middel van het informd consent. Hier staat beschven wat de behandeling inhoudt en wat mogelijke consequenties kunnen zijn. 

Via onderstaande link kunt u het informed consent lezen. 

 

Informed Consent AOFE clinics Osseointegratiebehandeling.