Wie zijn wij?

De AOFE Clinics is een gespecialiseerde kliniek voor amputatiechirurgie en osseointegratieprothesebehandeling voor militairen en buitenlandse patienten.

De kliniek is opgericht door orthopedisch traumachirurg Dr. Frölke (big nr. 79021015001) en de revalidatieartsen Dr. van de Meent (big nr.19022706501), Dr. van de Meer (big nr. 19043843601)en Luc Knap (big nr. 19008106930), managing director AOFE clinics. Genoemde  artsen hebben geavanceerde amputatiechirurgie en revalidatie in Nederland ingevoerd en doorontwikkeld. In 2009 hebben zij de osseointegratie(klik)prothese in Nederland geintroduceerd. De AOFE Clinics is opgericht om te kunnen voldoen aan de (inter)nationale grote vraag naar osseointegratieprothesebehandeling. De AOFE Clinics richt zich volledig op dit zorgsegment met als streven om de beste en meest innovatieve zorg te leveren aan mensen met een arm- of beenamputatie. Daarnaast biedt de AOFE Clinics de mogelijkheid om zich verder te specialiseren en amputatie- en prothesetechnologie verder te ontwikkelen. De AOFE Clinics werkt nauw samen met vergelijkbare amputatie/osseointegratie klinieken in Hannover, Berlijn en Sydney.  De chirurgie en revalidatie in de AOFE Clinics gebeurt altijd in een multidisciplinaire team bestaande uit een osseointegratiechirurg, revalidatiearts, fysiotherapeut en een casemanager.  AOFE clinics richt zich vooralsnog op NAVO militairen en buitenlandse patienten.